Home | การบริการและสวัสดิการนักศึกษา | บริการด้านสุขภาพอนามัย

 

               หน่วยอนามัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้จัดตั้งขึ้น โดยเป็นห้องปฐมพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลของนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร มหาวิทยาลัย มีพยาบาลวิชาชีพประจำทุกวัน ให้บริการในด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เช่น จ่ายยาตามอาการ ทำแผล ถ้ามีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือ ฉุกเฉิน จะแนะนำให้พบแพทย์ของมหาวิยาลัย หรือพบแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป รวมทั้งให้บริการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ เช่น บริการตรวจสุขภาพประจำปี

   

  กลับไปด้านบน^
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆสัญลักษณ์ 65ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตราสัญลักษณ์
ครบรอบ 65 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


หากมีข้อแนะนำหรือติชม หรือความคิดเห็นต่างๆ
กรุณาส่งอีเมล์มาที่ kongkitsu@yahoo.com