Home | ข่าวจากกองกิจ | ทำบัตรทองของโรงพยาบาล

 

ทำบัตรทองของโรงพยาบาลศิริราช

         1. นักศึกษาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อนักศึกษาอย่างละ 1 ใบ ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนรหัสนักศึกษาพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในเอกสารทั้ง 2 ใบ
         2. กรณีที่นักศึกษามีบัตรทองเดิมของโรงพยาบาลอื่น นักศึกษาต้องนำบัตรทองตัวจริง (และ ถ่ายสำเนาอีก 2 ใบ) มายื่นพร้อมเอกสารในข้อ 1
         3. นักศึกษาต้องนำเอกสารในข้อ 1 และข้อ 2 ส่งที่ เจ้า์หน้าที่กิจการนักศึกษาของคณะวิชา ห้องพยาบาล วังท่าพระ หรือ ห้องพยาบาล สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน ได้ตลอดปีการศึกษา 2552


ประชาสัมพันธ์เมื่อ   กลับไปด้านบน^
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ครบรอบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


หากมีข้อแนะนำหรือติชม หรือความคิดเห็นต่างๆ
กรุณาส่งอีเมล์มาที่ kongkitsu@yahoo.com