Home | ข่าวจากกองกิจ


   

06มิ.ย.55 ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต"โครงกาศิลปากรร่วมใจบริจาคโลหิตร"
02มิ.ย.55 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสินไหมทดแทนจากบริษัทไทยประกันชีวิต ตามลำดับที่เบิก
01มิ.ย.55 ประกาศกองกิจการนักศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วังท่าพระ)
01มิ.ย.55 ประกาศกำหนดการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555
25พ.ค.55 ประกาศหมายเลขห้องพักนักศึกษาใหม่ที่ได้รับสิทธิ์อยู่หอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2555
25พ.ค.55 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่  1  ที่อยู่หอพักนักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศหอพักปี 2555
18พ.ค.55 ประกาศการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปี 2555 (ท่าพระ-ตลิ่งชัน)
16พ.ค.55 ประกาศหอพักนักศึกษาที่มีรายชื่อให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักในหอพักที่นักศึกษาจองไว้
15พ.ค.55 ประกาศนักศึกษาที่ขอรับค่าประกันคืนติดต่อรับเงินที่หน่วยหอพักนักศึกษา(4)
04พ.ค.55 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเข้าร่วม
โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

04พ.ค.55 ขอเชิญนักศึกษาม.ศิลปากรเข้าร่วมโครงการบัณฑิตอุดมคติไทยร่วมใจปกป้อง
เชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์

04พ.ค.55 ประกาศนักศึกษาใหม่ที่ต้องการเข้าพักหอพักม.ศิลปากร รอบ admission
ยื่นคำร้อง โดยโหลดใบสมัคร
" คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดใบสมัคร "
03พ.ค.55 ประกาศนักศึกษาใหม่ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
03พ.ค.55 ประกาศนักศึกษาที่ขอรับค่าประกันคืนติดต่อรับเงินที่หน่วยหอพักนักศึกษา(2)
27เม.ย.55 ประกาศนักศึกษาที่ขอรับค่าประกันคืนติดต่อรับเงินที่หน่วยหอพักนักศึกษา(1)
10เม.ย.55 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรออนไลน์" วังท่าพระ
10เม.ย.55 ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อรับเงินที่หน่วยหอพักนักศึกษา(2)
04เม.ย.55 ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 55
04เม.ย.55 ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อรับเงินที่หน่วยหอพักนักศึกษา
26มี.ค.55 ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเบื้องต้น
22มี.ค.55 รายชื่อผู้สอบผ่านได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปีการศึกษา 2555

20มี.ค.55 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องนักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินเงินในระบบ E-Student Loan
20มี.ค.55 ประกาศนักศึกษาที่ประสงค์ขอมีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (วังท่าพระ)
20มี.ค.55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล " รู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์ "
20มี.ค.55 ขอเชิญชวนให้นักศึกษาทุกคณะ “ ทำบัตรทอง” (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
20มี.ค.55 รายงานสถิติการใช้ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2554
20มี.ค.55 ประกาศมาตรการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาเขต
19มี.ค.55 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ  "โครงการ M2F Creative logo Contest"
19มี.ค.55 เชิญร่วมโครงการ " ห้องสมุดอุดมสุข เพื่อน้องหมู่บ้านเด็ก สภากาชาดไทย "
09มี.ค.55 เชิญร่วมโครงการนิทรรศการหอพัก ปีการศึกษา 2555
06มี.ค.55 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
02มี.ค.55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปีการศึกษา 2555
23ก.พ.55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปีการศึกษา 2555
20ก.พ.55 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย
09ก.พ.55 ประกาศการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะและชุดสากลนิยม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554
08ก.พ.55 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 (สนามจันทร์)
27ม.ค.55 รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา
26ม.ค.55 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกู้ฟื้น คืนชีพ (สนามจันทร์)
26ม.ค.55 ตรวจสุขภาพนักศึกษา ป.ตรีชั้นปีสุดท้าย (สนามจันทร์)
19ม.ค.55 ชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพว่าที่บัณฑิตใหม่
19ม.ค.55 โครงการการเพิ่มพูนความเข้มแข็งต่อการเผชิญปัญหาแก่นักศึกษาด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
19ม.ค.55 รับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 255 (ครั้งที่1)
16ม.ค.55 กยศ.เปิดให้ขอกู้เงิน กยศ. สำหรับนักศึกษาประสบอุทกภัย ประจำปีการศึกษา 2554
16ม.ค.55 ประกาศผลการพิจารณาร้านค้าตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะและสากลงานพระราชทานปริญญาบัตร
04ม.ค.55 กำหนดสอบ Toeic
23ธ.ค.54 รับสมัครผู้ประกอบการรับตัดและเช่าชุดครุยวิทยฐานะและชุดสากลนิยมแก่บัณฑิต
14ธ.ค.54 รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุเสนอเงื่อนไขประกันอุบัติเหตุหมู่
23พ.ย.54 เปลี่ยนแปลงกำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาค 2/2554 (สนามจันทร์)
16พ.ย.54 บุคลากรที่ประสบอุทกภัย มีหอพัก/หอพักเอกชน ให้เข้าพัก (สนามจันทร์)
10พ.ย.54 ประกาศการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย
02พ.ย.54 ประกาศการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย
07ก.ย.54 ประกาศการยืนยันการขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เทอม 2/2554 (สนามจันทร์)
21ก.ย.54 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไทย-กัมพูชา
21ก.ย.54 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร (สนามจันทร์)
19ก.ย.54 ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาล
13ก.ย.54 ประกาศการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย
05ก.ย.54 รับสมัครนักศึกษาทำงานเพิเศษ ติดต่อกองกิจการนักศึกษา
29ส.ค.54 รายชื่อนักศึกษาหอพักนักศึกษา (สนามจันทร์)
29ส.ค.54 โครงการนักศึกษาก้าวใหม่  ใส่ใจสุขสาธารณะ (สนามจันทร์)
18ส.ค.54 ขอเชิญร่วมโครงการบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ (สนามจันทร์)
18ส.ค.54 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหนีไฟ (สนามจันทร์)
18ส.ค.54 แบบติดตามการดำเนินงานโครงการฯของกองกิจ ดาว์นโหลดไฟล์PDF ดาว์นโหลดไฟล์เวิร์ด
16ส.ค.54 ขอเชิญนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบทุนการศึกษา
16ส.ค.54ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SU ICT Fair 2011) (สนามจันทร์)
15ส.ค.54 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(วังท่าพระ)
11ส.ค.54 ร่วมโครงการกิจการนักศึกษาเสวนาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงาน
10ส.ค.54 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2554
05ส.ค.54 งานแนะแนวเส้นทางสู่ฝัน งานอาชีพและศึกษาต่อ ( Update  to  Upgrade Ourselves)(สนามจันทร์)
05ส.ค.54 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(เพิ่มเติม) (สนามจันทร์)
01ส.ค.54 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน (รายใหม่) (วังท่าพระ)
01ส.ค.54 ขอเชิญนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้าร่วมปฐมนิเทศ (วังท่าพระ)
22ก.ค.54 ปะรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วังท่าพระ)
20ก.ค.54 ด่วน! เปลี่ยนแปลงเวลาตั้งแถวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
19 ก.ค.54ด่วน!ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(สนามจันทร์)
11ก.ค.54ด่วน! เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมย่อย คณะสัตวศาสตร์ฯ
11ก.ค.54การประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
04ก.ค.54 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวเส้นทางสู่ฝัน อาชีพและเรียนต่อ
6ก.ค.54 ด่วน! เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกซ้อมย่อย มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
1ก.ค.54 โครงการแบ่งปันน้ำใจพี่ศิลปากรสู่น้อง ครั้งที่ 2
27มิ.ย.54 ประกาศการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
16มิ.ย.54 การขอผ่อนผันการเรียกพลนักศึกษาวิชาทหาร ปี2554 (สนามจันทร์)
13มิ.ย.54 ชำระหนี้ กยศ.ก่อนกำหนด ลุ้นรับของรางวัลฯ
13มิ.ย.54 รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วังท่าพระ)
13มิ.ย.54 สายด่วนรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2554 (สนามจันทร์)
06มิ.ย.54 ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์
06มิ.ย.54 ประกาศการรับชุดครุยวิทยฐานะ และชุดสากลนิยม ประจำปีการศึกษา 2553
06มิ.ย.54 ร่วมบริจาคโลหิต
06มิ.ย.54 การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2011
25พ.ค.54 เชิญร่วมงาน "เฉลิมฉลองสองบดินทร์ ปราชญ์ ศิลปินแห่งสยาม"
24พ.ค.54 โครงการอาหารปลอดภัย (วังท่าพระ)
20พ.ค.54 Bic Cleaning Day โรงอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
18พ.ค.54 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2554 (Admission) (สนามจันทร์)
12พ.ค.54 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
09พ.ค.54 รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ปี2554 (Admission) (สนามจันทร์)
02พ.ค.54 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2554 (สนามจันทร์)
29เม.ย.54 ประกาศรายชื่อร้านค้าได้จำหน่ายอาหารและเครื่องดิ่มในมหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
28เม.ย.54 กำหนดการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษา ปี 2554 (ครั้งที่ 2)
27เม.ย.54 รับสมัครร้านค้าจำหน่ายชุดนักศึกษาและรถจักรยาน (สนามจันทร์)
5เม.ย.54 ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (วังท่าพระ)
4เม.ย.54 ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม "การเข้าไม้โบราณ"
31มี.ค.54 รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานพยาบาลเบื้องต้น (สนามจันทร์)
31มี.ค.54 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกู้ฟื้นคืนชีพและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ (สนามจันทร์)
31มี.ค.54 ทำบัตรทองโรงพยาบาลนครปฐม (สนามจันทร์)
09มี.ค54 ขอมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลศิริราช (วังท่าพระ)
09มี.ค54 โครงการบริจาคโลหิตของนักศึกษาและบุคลากร (วังท่าพระ)
09มี.ค54 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร สนง.อธิการบดีตลิ่งชัน (วังท่าพระ)
09มี.ค54 โครงการอบรมนักศึกษาเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล (วังท่าพระ)
09มี.ค54 โครงการนิทรรศการหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
07มี.ค.54 ประกาศการติดต่อขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กรอ.) ประจำปี 2554(รายเก่า) (สนามจันทร์)
07มี.ค.54 ประกาศการติดต่อขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปี 2554 (สนามจันทร์)
03มี.ค.54 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ประจำปี 2554 (สนามจันทร์)
21ก.พ.54 ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการความสามารถพิเศษ
09ก.พ.54 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสินไหมประกันอุบัติเหตุไทยประกันชีวิตครั้งที่ 11 (สนามจันทร์)
08ก.พ.54 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
27ม.ค.54 ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการความสามารถพิเศษกีฬา ปี2554
26ม.ค.54 การแจ้งสถานที่รับชุดครุยวิทยฐานะและชุดสากล
24ม.ค.54 ขยายวันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
24ม.ค.54 ประกาศการเสนอเงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุหมู่ ปีการศึกษา 2554
14ม.ค.54 ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (สนามจันทร์)
12ม.ค.54 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (สนามจันทร์)
11ม.ค.54 กำหนดการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยะฐานะ ประจำปี 2553
10ม.ค.54 ประกาศเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
28ธ.ค.53 กำหนดการสอบ TOEIC รอบที่ 2 (สนามจันทร์)
28ธ.ค.53 รับสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 3 (สนามจันทร์)
28ธ.ค.53 บริจาคโลหิต (สนามจันทร์)
17ธ.ค.53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสินไหมประกันอุบัติเหตุไทยประกันชีวิตครั้งที่ 7 (สนามจันทร์)
07ธ.ค.53 ร่วมรับฟัง "ธรรมสอนนำความรัก"
02ธ.ค.53 ประกาศปิดบริการโรงอาหารเพชรรัตน วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค.53 เพื่อซ่อมแซม
02ธ.ค.53 ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 (สนามจันทร์)
25พ.ย.53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสินไหมประกันอุบัติเหตุไทยประกันชีวิตครั้งที่ 5-6 (สนามจันทร์)
08พ.ย.53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสินไหมประกันอุบัติเหตุไทยประกันชีวิตครั้งที่ 4 (สนามจันทร์)
04พ.ย.53 ประกาศพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
04พ.ย.53 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ไม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนการศึกษา (ท่าพระ)
04พ.ย.53 กำหนดการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษา ปี 2554
28ต.ค.53 รับสมัครเข้าศึกษาด้วยโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา
28ต.ค.53 การยืนยันคำขอกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2553 (สนามจันทร์)
28ต.ค.53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสินไหมประกันอุบัติเหตุไทยประกันชีวิตครั้งที่ 3 (สนามจันทร์)
28ต.ค.53 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาประสบอุทกภัย
28ต.ค.53 เชิญชวนร่วมโครงการเปิดโลกกว้างทางอาชีพ
15ต.ค.53 ร่วมประกวดขับร้องเพลงสุนทราภรณ์
15ต.ค.53 ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต (สนามจันทร์)
13ต.ค.53 เชิญตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร (สนามจันทร์)
13ต.ค.53 รับนักศึกษาร่วมโครงการออกกำลังกายเป็นนิจ  เพิ่มบุคลิกภาพ (สนามจันทร์)
13ต.ค.53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสินไหมประกันอุบัติเหตุไทยประกันชีวิตครั้งที่ 1-2 (สนามจันทร์)
21ก.ย.53 ค้นหานักข่าวสายพันธ์ใหม่กับ โครงการ MANGO MOJO ON CAMPUS
20ก.ย.53 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ (สนามจันทร์)
20ก.ย.53 รับบัตรทองโรงพยาบาลนครปฐม (สนามจันทร์)
20ก.ย.53 ขอเชิญร่วมเข้าค่ายเรียนรู้ ที่ไม่ใช่เรียนความรู้ (สนามจันทร์)
10ก.ย.53 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตที่มีเหตุผล
1ก.ย.53 ขอเชิญร่วมมหกรรมงานออนไล์กับ JobDB.com
27ส.ค.53 แบบคำร้องขอเบิกค่าสินไหมอุบัติเหตุ (บ.ไทยประกันชีวิต)
27ส.ค.53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินประกันอุบัติเหตุเดือนสิงหาคม 2553(สนามจันทร์)
23ส.ค.53 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษา ปีการศึกษา2553
20ส.ค.53 บริษัทไทยศรีประกันภัยรับสมัครงาน
18ส.ค.53 แบบคำร้องขอเบิกค่าสินไหมอุบัติเหตุ (บ.ไทยประกันชีวิต)
04ส.ค.53 งานมหกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ปี 2010
04ส.ค.53 เชิญร่วมงานเปิดโลกงานวิจัยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ปี 2553
03ส.ค.53 ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา ปี 2553
03ก.ค.53 ร่วมประกวดออกแบบ งาน "บ้านและสวนแฟร์2010"
30มิ.ย.53
ประกาศผู้บริจาคโลหิต (นครปฐม)
30มิ.ย.53 ประกาศ ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (บ.ทิพยประกันภัย จำกัด)
29มิ.ย.53 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2552
25มิ.ย.53 ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้กู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2553 (สนามจันทร์)
21มิ.ย.53 กำหนการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2552
17มิ.ย.53 ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้วีเนียร์ชิงเงินรางวัล
14มิ.ย.53 ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (บุคลากร)
09มิ.ย.53 สายด่วนร้องเรียนการรับน้องประชุมเชียร์ ปี 2553
09มิ.ย.53 ประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัล จาก National Geographic
09มิ.ย.53 ประกวดออกแบบตกแต่งด้วยสีชิงเงินรางวัลงาน Milan Fair 2011
31พ.ค.53 ประกาศการรับชุดครุยวิทยฐานะ และชุดสูทสากลนิยม
20พ.ค.53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2553 รอบ 2
19พ.ค.53 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
18พ.ค.53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินประกันอุบัติเหตุเดือนพฤษภาคม 2553 (สนามจันทร์)
18พ.ค.53 ตลาดนัดพบแรงงาน Hard Disk Drive EXPO 2010
11พ.ค.53 ประกาศ กำหนดการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 2)
11พ.ค.53 การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553
11พ.ค.53 รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานพยาบาลเบื้องต้น (สนามจันทร์)
11พ.ค.53 โครงการกู้ฟื้นคืนชีพ (สนามจันทร์)
11พ.ค.53 ทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สนามจันทร์)
05พ.ค.53 ประกาศการจองหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ 2   ปีการศึกษา 2553
26เม.ย.53 ประกาศรับสมัครร้านค้าจำหน่ายชุดนักศึกษาและรถจักรยาน (สนามจันทร์)
23เม.ย.53 ร่วมประกวดหนังสั้น ชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท
23เม.ย.53 โครงการศิลปะสู่ชุมชน 2553
20เม.ย.53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินประกันอุบัติเหตุเดือนเมษายน 2553 (สนามจันทร์)
20เม.ย.53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2553
08เม.ย.53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก เพชรรัตน 7 ปี2553
31มี.ค.53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินประกันอุบัติเหตุเดือนมีนาคม 2553 (สนามจันทร์)
31มี.ค.53 ประกาศกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (สนามจันทร์)
23มี.ค.53 ร่วมประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า
23มี.ค.53 รับสมัครวงดนตรีสากลประกวดในงานมิวสิคอินซัมเมอร์ 2010
16มี.ค.53 รับสมัครงานกับโครงการ IT BUDDY
16มี.ค.53 รับสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2553 (มศว)
15มี.ค.53 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแห่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วังท่าพระ)
15มี.ค.53 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแห่งพนักงานช่วยการพยาบาล (วังท่าพระ)
03มี.ค.53 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่วยอาหาร (สนามจันทร์)
22ก.พ.53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการความสามารถพิเศษ
15ก.พ.53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เพิ่มเติม) (วังท่าพระ)
15ก.พ.53 กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2553
12ก.พ.53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (วังท่าพระ)
12ก.พ.53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วังท่าพระ)
05ก.พ.53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา
03ก.พ.53 ประกาศการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยาฐานและชุดสูทสากล
14ม.ค.53 เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปี 2553
14ม.ค.53 ประกาศรายชือมีสิทธิสอบโครงการความสามารถความพิเศษฯ
13ม.ค.53 ทุนเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ.
24ธ.ค.52 ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต (สนามจันทร์)
24ธ.ค.52 ร่วมเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพเพื่อเป็นบัณฑิตใหม่ (สนามจันทร์)
24ธ.ค.52 สอบ TOEIC
24ธ.ค.52 ธรรมทัศนา สัญจรพระนครศรีอยุธยา
24ธ.ค.52 ประกาศการสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553(ครั้งที่ 1)
22ธ.ค.52 ประกาศการจองหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
21ธ.ค.52 ธกส. ขอเชิญร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม
25พ.ย.52 ประกาศการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2552 (สนามจันทร์)
25พ.ย.52 ประชุมนักศึกษาทุนการศึกษา ด่วน!
18พ.ย.52 รับสมัครนักศึกษาโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปี 2553 (สนามจันทร์)
16พ.ย.52 ร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ปี 2552
03พ.ย.52 โครงการรักษ์สุขภาพแบบผสมผสาน (สนามจันทร์)
03พ.ย.52 ทำบัตรทองโรงพยาบาลนครปฐม รอบ2 (สนามจันทร์)
03พ.ย.52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2552 (สนามจันทร์)
29ต.ค.52 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (สนามจันทร์)
26ต.ค.52 ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องครบรอบ 9 ปี ศาลปกครอง
15ต.ค.52 สัมมนานักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2552 (สนามจันทร์)
09ต.ค.52 ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (สนามจันทร์)
09ต.ค.52 การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารปี 2553
01ต.ค.52 กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2552
01ต.ค.52 กยศ. แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนกู้ยืมเทอม 2/2552 (สนามจันทร์)
23ก.ย.52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2552 (สนามจันทร์)
11ก.ย.52 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ครั้งที่2/2552
11ก.ย.52 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนการศึกษา
11ก.ย.52 โครงการ ล้างพิษ ล้างใจ เสริมสุขภาพ (สนามจันทร์)
11ก.ย.52 ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำป(สนามจันทร์)
11ก.ย.52 โครงการออกกำลังกายเป็นนิจ  เพิ่มบุคลิกภาพ (สนามจันทร์)
07ก.ย.52 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สนามจันทร์)
24ส.ค.52 ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน ครั้งที่1/ 2552
05ส.ค.52 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับให้กู้เงิน กยศ.ครั้งที่ 2/2552(สนามจันทร์)
05ส.ค.52 ฟังธรรมบรรยายเรื่อง "พระคุณแม่"ร.ร.สาธิต มศก.
03ส.ค.52 รับสมัครประกวดร้องเพลงระดับเยาวชน
22ก.ค.52 ร่วมบริจาคโลหิต (วังท่าพระ)
01ก.ค.52 แจ้งการจราจรในวันที่ 16 กรกฏาคม 2552
23มิ.ย.52 โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ประเทศญี่ปุ่น ปี 2552
23มิ.ย.52 รับบัตทองโรงพยาบาลนครปฐม (สนามจันทร์)
23มิ.ย.52 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับให้กู้เงิน กยศ.เพิ่มเติม (สนามจันทร์)
23มิ.ย.52 ประกาศการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 52
18มิ.ย.52 ตรวจสุขภาพประจำปี 2552 (บุคลากร มศก.) (วังท่าพระ)
18มิ.ย.52 ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต (สนามจันทร์)
17มิ.ย.52 เชิญร่วมนิทรรศการ "สุนทรียะแห่งสรีระ"
17มิ.ย.52 การส่งหลักฐานของผู้กู้ กยศ. ปี 2552 (สนามจันทร์)
15มิ.ย.52 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาให้กู้เงิน กยศ. (สนามจันทร์)
11มิ.ย.52 ประกาศด่วน กยศ. เรื่องเปิดบัญชีธนาคาร (สนามจันทร์)
11มิ.ย.52 ผลการพิจารณาจัดสรรผู้กู้กยศ.ใหม่ ปี 1/2552
04มิ.ย.52 ประกาศผ่อนผันการเรียกระดมพล (สนามจันทร์)
03มิ.ย.52 ประกาศนักศึกษาทุนการศึกษา (สนามจันทร์)
27พ.ค.52 จำหน่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ (สนามจันทร์)
26พ.ค.52 กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2552
21พ.ค.52 รับสมัครจำหน่ายสินค้าแก่นักศึกษา (สนามจันทร์)
21พ.ค.52 ข่าวด่วน! สำหรับนักศึกษาปี 2 ขึ้นไป (สนามจันทร์)
21พ.ค.52 ข่าวดี! นักศึกษากู้ไม่จบตามหลักสูตร (สนามจันทร์)
20พ.ค.52 แนะนำเว็บไซต์ สมาคมสหกิจศึกษาไทย
19พ.ค.52 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ได้สิทธิ์อยู่หอพักนักศึกษา ปี2552 (สนามจันทร์)
18พ.ค.52 ทำบัตรทองโรงพยาบาลนครปฐม (สนามจันทร์)
18พ.ค.52 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2552 (สนามจันทร์)
13พ.ค.52 ประการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2552 (สนามจันทร์)
20เม.ย.52 ประกาศการจองหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
20เม.ย.52 งานพระราชวังสวยกล้วยไม้งามนครปฐม 52
02เม.ย.52 ร่วมประกวดเครื่องหมายกองทุนพัฒนาสหกรณ์
23มี.ค.52 ประกาศรายชื่ออบรมคอมพิวเตอร์บุคลากร
13มี.ค.52 ขอมีบัตรทอง โรงพยาบาลศิริราช (วังท่าพระ)
26ก.พ.52 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเข้าศึกษาโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา
16ก.พ.52 ประกาศรับสมัครร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม มศก. (สนามจันทร์)
06ก.พ.52 รายชื่อผู้ได้สิทธิ์สัมภาษณ์โครงการความสามารถพิเศษกีฬา ปี 2552
05ก.พ.52 ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต (สนามจันทร์)
03ก.พ.52 Watta on Campus Work&Study 2009 ครั้งที่ 2
29ม.ค.52 เชิญเข้าร่วมงาน "118ปี ศาลาแยกธาตุ-กรมวิทยาศาสตร์บริการ(DSS)"
27ม.ค.52 นักศึกษาที่มีชื่อติดต่อหน่วยกิจกรรม กองกิจการนักศึกษา
20ม.ค.52 ร่วมประกวดออกแบบ Hi-5 ชิงเงินรางวัล
15ม.ค.52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปี2552
07ม.ค.52 การจองชุดครุยวิทยฐานะและสูทสากลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปี2551
05ม.ค.52 ประกาศกำหนดการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษา ปี2552(ครั้งที่ 1)
24ธ.ค.51 ไปวัดวันอาทิตย์
23ธ.ค.51 ร่วมประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 5
23ธ.ค.51 ร่วมชมนิทรรศการมันสำปะหลัง
19ธ.ค.51 ประกาศหอพักนักศึกษา (สนามจันทร์)
19ธ.ค.51 ประกวดเรียงความ เรื่อง "วิทยาศาสตร์เป็นรากฐานแห่งการก้าวหน้าของประชาชาติ"
19ธ.ค.51
ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี 2552 (วังท่าพระ)
16ธ.ค.51 ร่วมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ... ต้อนรับปีใหม่ 2552
12ธ.ค.51 โครงการ คิดดี โปรเจกต์ 4
11ธ.ค.51 เลือกตั้งตัวแทนนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
11ธ.ค.51 เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2552
11ธ.ค.51 รับสมัครนักศึกษาโครงการความสามารถพิเศษ
03ธ.ค.51 รายชื่อนักศึกษาที่ กยศ. ขอพบ
03ธ.ค.51 ประชุมวิชาการด้านกิจการนักศึกษานานาชาติ
26พ.ย.51 Beauty & Smart Trip
26พ.ย.51 โครงการอาสาสมัครนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศ
21พ.ย.51งาน CIT2009
19พ.ย.51 ประกวดถ่ายภาพนานาชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ บ้าน
18พ.ย.51 เตรียมความพร้อมบัณฑิตใหฒ่
17พ.ย.51 Watta on Campus Work & Study 2009
13พ.ย.51 รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. (รอบที่ 2)
10พ.ย.51 โครงการ “รู้คุณค่าทุนรู้คุณค่าสังคม”
10พ.ย.51 โครงการ “ศิลปากรอาสามหาวิทยาลัยสีขาว”
10พ.ย.51 โครงการ “สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร”
10พ.ย.51 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2551

10พ.ย.51 รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2551ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมเงินกองทุน กรอ.
10พ.ย.51 รับสมัครโครงการ City D.J. New Gen
07พ.ย.51 สัมมนาอาชีพแดร์-สจ๊วต Academic Crew
04พ.ย.51 โครงการผสมผสานภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ (สนามจันทร์)
04พ.ย.51 ประกาศกองทุนให้กู้ยืม(กยศ.) (สนามจันทร์)
04พ.ย.51 ทุนการศึกษา "สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร" (สนามจันทร์)
24ต.ค.51 ร่วมบริจาคโลหิต (สนามจันทร์)
24ต.ค.51 ทำบัตรทองโรงพยาบาลนครปฐม (สนามจันทร์)
17ต.ค.51 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานสกอ.
14ต.ค.51 ตรวจสุขภาพประจำปี 2551 สำหรับบุคคลากร
14ต.ค.51 โครงการออกกำลังกายเป็นนิจ เพิ่มบุคลิกภาพ
14ต.ค.51 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
14ต.ค.51 Chevrolet เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน
09ต.ค.51 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 50 ปี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
03ต.ค.51 โครงการ "Extreme Dance #4"
26ก.ย.51 โครงการ St. Stephen’s English and Adventure Camp
24ก.ย.51 โครงการ 1st BuilderSmart Award
24ก.ย.51 ชวนนักศึกษา มารวมปลูกสำนึกฝึกการค้า วันสถาปนามหาวิทยาลัย
11ก.ย.51 ชวนกันไปรักษาสุขภาพ จังหวัดนครนายก (สนามจันทร์)
04ก.ย.51 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้และการศึกษาต่อ (วังท่าพระ)
26ส.ค.51 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมเงินกองทุน กรอ.
25ส.ค.51 เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง"
25ส.ค.51 โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "A Time of Happiness"
25ส.ค.51 ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
25ส.ค.51 โครงการ RD Camp
25ส.ค.51 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Origami World
25ส.ค.51 หนังสือใหม่ "Easy Finite Element Method with Software"
25ส.ค.51 โครงการ Enjoy life...Style BenQ & Intel
21ส.ค.51 ประกวดการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์
15ส.ค.51 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2551
15ส.ค.51 เชิญเยี่ยมชมบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง
11ส.ค.51 รับสมัครอาสาสมัคร เทศกาลละครกรุงเทพฯ ครั้งที่ 7
05ส.ค.51 งานคอนเสิร์ตการกุศล ศิลป์น้ำใจ
24ก.ค.51 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานวันเกษตรแห่งชาติ
24ก.ค.51 BRAND'S Gen ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่
24ก.ค.51 ขอเชิญเข้าชมพระราชวังบางปะอิน
24ก.ค.51 แนะนำสินค้าพรีเมี่ยม ของที่ระลึก ของขวัญ
24ก.ค.51 ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552
24ก.ค.51 ร่วมประชันบทกลอน "จตุรทศวรรษ ธุรกิจบัณฑิตย์"
24ก.ค.51 แนะนำหนังสือ เรียนรู้กฎหมาย ก่อนจะสายเกินแก้
14ก.ค.51ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ (วังท่าพระ)
14ก.ค.51 แผนที่การเดินทางงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ณ วัดโพธิ์ (วังท่าพระ)
10ก.ค.51 ประกวดโลโก้ 40 ปี โตชิบา
27มิ.ย.51 Bangkok Art Festival 2008
27มิ.ย.51 รับสมัครงาน สำหรับบัณฑิตศึกษาศาสตร์
27มิ.ย.51 แจ้งความจำนงขอกู้ กยศ. รอบ 2
26มิ.ย.51 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืม(กยศ.) (วังท่าพระ)
26มิ.ย.51 Krungsri Campus On Tour 2008
19มิ.ย.51 ประกวดเรียงความเทิดพระคุณของแม่
19มิ.ย.51นิทรรศการ "วันพระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"
19มิ.ย.51 โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ "Environmental Friendly University"
18มิ.ย.51 การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2008
18มิ.ย.51 นโยบายและข้อปฏิบัตินโยบายมหาวิทยาลัยสีขาว
18มิ.ย.51 เครือสหพัฒน์รับสมัครงาน
18มิ.ย.51 ร่วมส่งผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในการสัมมนาวิชาการ
17มิ.ย.51บริจาคโลหิต (สนามจันทร์)
17มิ.ย.51 ประกาศการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2550
17มิ.ย.51 ประการายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืม(กยศ.)รอบ 1
17มิ.ย.51 ประกาศกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด่วน!
11มิ.ย.51 โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา
11มิ.ย.51 The 13th Visual Communication Arts Thesis Exhibition
11มิ.ย.51 โครงการ Central Group Junior Marketeer 3
09มิ.ย.51 รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4
09มิ.ย.51 ทำบัตรทองโรงพยาบาลนครปฐม (สนามจันทร์)
09มิ.ย.51 ทำบัตรทองโรงพยาบาลศิริราช (วังท่าพระ)
29พ.ค.51การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
29พ.ค.51 การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้งที่ 5/2551
29พ.ค.51การประกวดการพัฒนาแลรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องจากพระราชดำริ
29พ.ค.51 ประกวดการออกแบบโลโก้สัญลักษณ์ตรากระต่าย
22พ.ค.51 ประกาศ แนวทางการรับน้อง ปีการศึกษา 2551
21พ.ค.51 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2551
19พ.ค.51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อยู่หอพักฯ รอบ 2 ปี 2551
14พ.ค.51 ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา2551(ครั้งที่ 2)
09พ.ค.51 การแจ้งความจำนงอยู่หอพักนักศึกษา รอบ 2 ปี 2551
09พ.ค 51 ประกาศการขอกู้ยืมเงินปีการศึกษา 2551
03เม.ย.51 ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้สิทธิ์อยู่หอพัก ปี2551
04 มี.ค. 51ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ
04 มี.ค. 51รับสมัครการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
04 มี.ค. 51บรรยายพิเศษเรื่อง "การก้าวสู้การเป็นนางฟ้า"
04 มี.ค. 51 ประกาศการกู้ยืม กยศ.ของปีการศึกษา 2551
22 ก.พ. 51 ประกาศปิดโรงอาหารเพชรรัตน
18 ก.พ. 51 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่าง - เครื่องดื่ม
15 ก.พ. 51 อบรมเครือข่ายศิลปินศิลปากร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2551
15 ก.พ. 51ประกวดภาพวาด-ถ่าย "เฉลิมฉลอง 120 ปี ศิริราช"
11 ก.พ. 51 คัดเลือกนักกีฬาเปตอง เข้าแข่งขันกีฬาบุคลากรสกอ.
11 ก.พ. 51 การแข่งขันกีฬา "เปตองสามัคคี" ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551
07 ก.พ. 51 ผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลศิลปากรคัพ ครั้งที่ 5
06 ก.พ. 51 รับสมัครงาน บ.อินทิเมท แฟชั่น จำกัด
05 ก.พ. 51 ผลการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปี51
05 ก.พ. 51 อบรม แต่งหน้าด้วยตนเองก่อนไปสมัครงาน
01 ก.พ.51 โครงการฝึกอบรม Embedded Engineers Level 4
01 ก.พ. 51 จัดให้บริการทันตกรรม (สนามจันทร์)
31 ม.ค. 51 ค่ายคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี2551
30 ม.ค. 51 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี50
24 ม.ค. 51 The 12th Jeducation FAIR
24 ม.ค. 51 นิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร2008
24 ม.ค. 51 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพการสมัครและสัมภาษณ์งาน
22 ม.ค.51ร่วมสัมมนากับสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย
21 ม.ค. 51 เชิญร่วมงาน EcoDesign 2008
18 ม.ค. 51 นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปกรรมนานาชาติ ไทย-อเมริกัน 2551
18 ม.ค. 51 ประกวดหนังสือทำมือและหนังสั้น
18 ม.ค. 51 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551
18 ม.ค. 51 ร่วมประกวดผลิตสกุ๊ปข่าวเรื่องจริง "สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 3"
18 ม.ค. 51 ร่วมงานสัปดาห์วิชาการ "มนุษย์กับสังคม 51"
18 ม.ค. 51 เสนอผลงานประดิษฐ์ค้นคิด ประจำปี 2552
18 ม.ค. 51 ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
18 ม.ค. 51 แนะแนวหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท
18 ม.ค. 51 ไปวัดกันวันอาทิตย์ (สนามจันทร์)
18 ม.ค. 51 บริจาคโลหิต (สนามจันทร์)
17 ม.ค. 51 ขยายเวลารับสมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรปี 51
16 ม.ค. 51
ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯครั้งที่ 35 รอบมหกรรม
11 ม.ค. 51 โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข ครบ 80 พรรษา (วังท่าพระ)
18 ธ.ค. 50 การขอหอพักของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551
17 ธ.ค. 50 ทุนการศึกษา (วังท่าพระ)
17 ธ.ค. 50 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ (วังท่าพระ)
17 ธ.ค. 50 ขอมีบัตรทอง ของโรงพยาบาลศิริราช (วังท่าพระ)
17 ธ.ค. 50 รับนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2551
13 ธ.ค. 50 รับปสมัครผู้ประกาศเสียงตามสาย
11 ธ.ค. 50 ขอเชิญนักศึกษาเข้าค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์(RYS)
11 ธ.ค. 50 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการศึกษานาชาติ 2551
11 ธ.ค. 50 โครงการประกวดเรียงความกันนิคมอุตสาหกรรม
11 ธ.ค. 50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ (วังท่าพระ)
06 ธ.ค. 50 ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2551 (วังท่าพระ)
06 ธ.ค. 50 ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2551 (วังท่าพระ)
29 พ.ย. 50 รับหนังสือตอบรับการเลือกตั้งนอกเขต
29 พ.ย. 50 รับสมัครสอบ TOEIC
29 พ.ย. 50 ข้อปฏิบัติของนักศึกษา
29 พ.ย. 50 นโยบาย มหาวิทยาลัยสีขาว
28 พ.ย. 50 เชิญร่วมงาน Bakery & Cuisine Festival
21 พ.ย. 50 ประกาศการสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร (สนามจันทร์)
20 พ.ย. 50 ขอเชิญร่วมงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
19 พ.ย. 50 เลือกตั้งนอกเขต (สนามจันทร์)
19 พ.ย. 50 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ (วังท่าพระ)
19 พ.ย. 50 รับสมัคร T.C.K Pretty Contest
19 พ.ย. 50 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
19 พ.ย. 50 ร่วมส่งบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและ/หรือร้อยกรอง
15 พ.ย. 50 เตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพว่าที่บัณฑิต
09 พ.ย. 50 โครงการประกวดสื่อโฆษณาแอ๊ดเวอร์ไทส์ ไร้แอลกอฮอลล์
09 พ.ย. 50 โครงการเติมน้องให้เต็มสุข
09 พ.ย. 50 ธรรมทัศนา สัญจรพระนครศรีอยุธยา
09 พ.ย. 50 บริจาคโลหิต (สนามจันทร์)
06 พ.ย. 50 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหารเพชรรัตน
06 พ.ย. 50 รับสมัครนักศึกษาฝึกงานสถานฑูตสหรัฐฯ
06 พ.ย. 50 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน ปีการศึกษา 2550
29 ต.ค. 50 รับสมัครอาสาสมัคประชาธิปไตย
29 ต.ค. 50 ร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณาแอนนิเมชั่นรณรงค์การเลือกตั้ง
29 ต.ค. 50 ขอเชิญร่วมงาน "เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5"
22 ต.ค. 50 ร่วมบริจาคเงิน เพื่สร้างโรงเรือน คลีนิค สัตว์
15 ต.ค. 50 ประกวดออกแบบโลโก้"สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์"
12 ต.ค. 50
ประกวดภาพถ่าย "ภาพของพ่อ"
11 ต.ค. 50 ตรวจสุขภาพบคลากรประจำปี 2550 (สนามจันทร์)
11 ต.ค. 50 ขอเชิญร่วมงาน"น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม"
08 ต.ค. 50
ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศยูเครน ดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประกาศกองกิจฯทั้ง 3 วิทยาเขต
08 ต.ค. 50
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครู ดนตรี - นาฏศิลป์
08 ต.ค. 50
ประกวดออกแบบ ลวดลายบนรองเท้า และกระเป๋า สุภาพบุรุษ
03 ต.ค. 50
ประกวดเรียงความเทิดพระเกียรติ
27 ก.ย. 50
ร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
21 ก.ย. 50
โครงการสร้างงานแนนิเมชั่น "ASIMO ...ANIME"
21 ก.ย. 50 เชิญเที่ยวงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ 2550
18 ก.ย. 50
โครงการ "ห้องสมุดนี้....พี่ให้น้อง"
18 ก.ย. 50 รับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม (ช่วงเดือนตุลาคม 2550)
18 ก.ย. 50 Silpakorn's Vacal And Piano Plus Plus
17 ก.ย. 50 ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ปี 2551
12 ก.ย. 50 หนังสือ "โลกร้อน" ลดราคาพิเศษ
12 ก.ย. 50 Resident Evil: Extinction The Poster Challenge
10 ก.ย. 50 ขอเชิญชวนสัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรม สองฝั่งทะเลใต้ Nature Touch
10 ก.ย. 50
โครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็น คนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
10 ก.ย. 50
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
07 ก.ย. 50 ประกาศทำสัญญาเงินกู้ สำหรับผู้กู้ กรอ. และผู้กู้รายใหม่ (สนามจันทร์)
04 ก.ย. 50 ค่ายภาษีสนุกสำหรับคนรุ่นใหม่ RD Camp
03 ก.ย. 50 ประกวดภาพยนต์โฆษณา Animation ชุด เรียนบัญชี e-Learning
03 ก.ย. 50 ประกวดบทร้อยกรองเทิดพระเกีรยต"ร้อยกรองน้อมเกล้าฯเจ้าแผ่นดิน"
03 ก.ย. 50 โครงการประกวดบทร้อยกรอง "เย็นศิระเพราะพระบริบาล"
03 ก.ย. 50
การประกวดขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
30 ส.ค. 50 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อในหลวงกับภาษา
30 ส.ค. 50 รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย เขตภาคเหนือ ประจำปี 50
30 ส.ค. 50 วัสดุการศึกษาลดราคม 15 -20%
30 ส.ค. 50 โครงการ ตามรอยตะวัน รวมพลังหาร 2 ปีที่ 5
30 ส.ค. 50 โครงการ เขียนจากใจเพื่อในหลวง
30 ส.ค. 50 โครงการ Jamsai Award สนามความคิด..สะกิดไอเดียรัก
24 ส.ค. 50 งานมหกรรมการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 11
24 ส.ค. 50 โครงการสัมมนา บนเส้นทางความก้าวหน้า สู่โลกทรรศน์นักบริหาร
21 ส.ค. 50  โครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550
21 ส.ค. 50 โครงการเขียนเป็นเล่ม ครั้งที่ 3
21 ส.ค. 50 ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ (กปร.)
21 ส.ค. 50 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2550
09 ส.ค. 50 ประกวดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล ชิงเงินรางวัล
07 ส.ค. 50 ประกวดผลงานเพื่อรับราวัลศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร
07 ส.ค. 50 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2550
02 ส.ค. 50 โครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
02 ส.ค. 50 ประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์เสาชิงช้า"
02 ส.ค. 50 ประกวดตราสัญลักษณ์
02 ส.ค. 50 การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย เฉลิมพระเกียรติ
02 ส.ค. 50 ประกวดผลงาน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น ครั้งที่ 3
02 ส.ค. 50 การประชุมนานาชาติ ภูมิภาคเอเชีย เรื่อง ชุมนุมปลอดภัย ครั้งที่ 4
02 ส.ค. 50 โครงการประกวดการพูดในที่ชุมชน "ประทับในดวงใจไทยทั่วหล้า"
26 ก.ค. 50 โครงการเยาวชนไทยไม่ทอดทิ้งสังคม(เยาวชน 1000ทาง)
26 ก.ค. 50 โครงการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551
26 ก.ค. 50 โครงการประกวด "Network Security Contest 2007"
25 ก.ค. 50 โครงการมหกรรมการอ่านออกเสียง : ภาษาไทยหลากหลายสำเนียง
25 ก.ค. 50 โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2550
25 ก.ค. 50 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8
25 ก.ค. 50 ร่วมแข่งขันโครงการ Thailand Bowling U-Challenge 2007
24 ก.ค. 50 ประกาศรายชื่อรับเงินค่าธรรมเนียมหอพักคืน
20 ก.ค. 50 ชะลอการทำสัญญาผู้ที่เคยกู้ กรอ.
20 ก.ค. 50 โครงการส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ประจำปี 2550
20 ก.ค. 50 โครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย"
20 ก.ค. 50 งานเสวนา "โครงการเฝ้าระวังรักษาคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนไทย"
20 ก.ค. 50 ประกวดวาดภาพ "ร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวงของเรา"
20 ก.ค. 50 ประกวดเรียงความและบทความ เกี่ยวกับครอบครัว
20 ก.ค. 50 การประชุมวิชการนานาชาติ
20 ก.ค. 50 โครงการ "The Bond Star Challenge"
16 ก.ค. 50 รับสมัครประกวดอ่านออกเสียง วันภาษาไทยแห่งชาติ
16 ก.ค. 50 โครงการประกวดสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
16 ก.ค. 50 นิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มศก.
16 ก.ค. 50 เวทีเยาวชนคนรุ่นใหม่
16 ก.ค. 50 ประกวดเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง
16 ก.ค. 50 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาการเขียนเรียงความ
16 ก.ค. 50 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกองทุน กยศ.ปี 2550 (สนามจันทร์)
13 ก.ค. 50 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพบริการฯ
12 ก.ค. 50 ร่วมประกวดคำขวัญ เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวา มหาราช
12 ก.ค. 50 รับสมัครอาสาสมัคร Thailand Open
11 ก.ค. 50 โครงการ "นักลงทุนรุ่นใหม่" รุ่นที่ 12
09 ก.ค. 50 เทศกาลภาพยนต์นานาชาติ กรุงเทพฯ ปี 2550
09 ก.ค. 50 ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์(Logo)
09 ก.ค. 50 ครบกำหนดชำระหนี้ กยศ.
06 ก.ค. 50 ผ่อนผันการเรียกระดมพลปี 50
05 ก.ค. 50 เปิดตัวโปรแกรม Final Cut Studio 2
05 ก.ค. 50 สมัครงานและเรียนต่อ (วังท่าพระ)
03 ก.ค. 50 ขยายระยะเวลารับสมัครประกวดสปอตวิทยุ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี" ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2550
03 ก.ค. 50 ประกวดคำขวัญในหัวข้อ “การออกเสียงประชามติ”
03 ก.ค. 50 โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
03 ก.ค. 50 เชิญชมงาน ฉลองครบรอบ 8 ปี ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน "IT World 8th IT MALL" วันที่ 28 มิ.ย. - 8 ก.ค. 50 ที่ ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน
03 ก.ค. 50 การขออนุญาติจัดให้มีการเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์ของนักศึกษา
03 ก.ค. 50 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศระดับที่ 2
03 ก.ค. 50 โครงการคัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง" 10 สาขา
03 ก.ค. 50 ร่วมประกวดภาพยนต์สั้น โครงการ และนิทรรศการ
03 ก.ค. 50 ระวังยุงลาย
03 ก.ค. 50 ตามล่าหานักพากย์พรีเมียร์ลีกตัวจริง
03 ก.ค. 50 สรรพสารมหกรรมงานและศึกษาต่อ 2007
26 มิ.ย. 50 ประกวดหนังสั้น "Green Film"
25 มิ.ย. 50 โครงการประกวดนักออกแบบวัยรุ่น : ทีนดีไซเนอร์ (Teen Designer)
25 มิ.ย. 50 โครงการประกวดคำขวัญรณรงค์การออกเสียงประชามต
25 มิ.ย. 50 ประกวด “Ayutthaya Park Boy & Girl”
25 มิ.ย. 50 ชมงาน Saha Group Export & Trade Exhibition ครั้งที่ 11
25 มิ.ย. 50 ประกวดวงดนตรีเยาวชนประชาธิปไตย
25 มิ.ย. 50 โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
25 มิ.ย. 50 โครงการ AACP Thailand Animation Contest 2007
25 มิ.ย. 50 การประกวดตราสัญลักษณ์คณะกรรมการผู้สูงอายุ
25 มิ.ย. 50 โครงการประกวดสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
20 มิ.ย. 50 ขอมีบัตรทอง โรงพยาบาลศิริราช (วังท่าพระ)
20 มิ.ย. 50 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2549
12 มิ.ย. 50 ร่วมประกวดสื่อสารสนเทศแก้วิกฤติสังคม
08 มิ.ย. 50 รับสมัคร ยุว กกต. รณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตย
07 มิ.ย. 50 การแข่งขันประกวดโครงการ "กล้าใหม่ . สร้างสรรค์ชุมชน"
07 มิ.ย.. 50 ทุน Asutralian
07 มิ.ย. 50 โครงการ "รับน้อง ปลอดเหล้า" ปีการศึกษา 2550
07 มิ.ย.. 50 จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 2550
07 มิ.ย. 50 ร่วมประกวดการจัดตู้ปลา
07 มิ.ย. 50 ร่วมงาน "เทศกาลเที่ยวเมืองไทย" ปี 2550
07 มิ.ย. 50 รับสมัครอาสา ค่าย "Art for All"
07 มิ.ย. 50 แผนที่ Safety Zone
05 มิ.ย. 50 "Me & Mind เก่ง ดี มีความสุข"
05 มิ.ย. 50 ยุวทูต W&T และ Au Pair
05 มิ.ย. 50 ประกาศ กรอ. (สนามจันทร์)
05 มิ.ย. 50 รับสมัครนักศึกษากองทุนเงิน กยศ. (สนามจันทร์)
04 มิ.ย. 50 การประกวดสปอตวิทยุเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี"
04 มิ.ย. 50 ต้อนรับเปิดเทอม 2007 "BOOK MANIA"
04 มิ.ย. 50 นิทรรศการมหกรรมนักอ่าน "เมือง IT"
04 มิ.ย. 50 โครงการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
30 พ.ค. 50 กองทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. (วังท่าพระ)
30 พ.ค. 50 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549
28 พ.ค. 50 บริจาคโลหิต (วังท่าพระ)
28 พ.ค. 50 บริจาคโลหิต (สนามจันทร์)
24 พ.ค. 50 โครงการ Media Thai Cafe' Work Shop
23 พ.ค. 50 การรับชุดครุยวิทยฐานะ และสูทสากลนิยม มศก.
23 พ.ค. 50 ด่วน! อาสาสมัครกีฬามหาวิทยาลัยโลก
23 พ.ค. 50 มาตรการรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2550
21 พ.ค. 50 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
21 พ.ค. 50 Jingle No Smoking Contest 2007
21 พ.ค. 50 งานประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยว
21 พ.ค. 50 โครงการ TOT Mutimedia Business with Universities
21 พ.ค. 50 แนะนำเว็บไซต์ อาหารและยา
21 พ.ค. 50 ประกวดเรียงความรางวัล 100 ปี สัญญา ธรรมศักดิ์
21 พ.ค. 50 Worlddidac Asia 2007
21 พ.ค. 50 โรงละคร ไทย "อลังการ"
21 พ.ค. 50 MTV THE GAME
21 พ.ค. 50 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารปี 1-5 (สนามจันทร์)
19 พ.ค. 50 ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้สิทธิ์อยู่หอพัก รอบ 3
15 พ.ค. 50 แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่เคยกู้ กรอ.
15 พ.ค. 50 แนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินกยศ. ปีการศึกษา 2550
15 พ.ค. 50 รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารใน มศก. นครปฐม เพิ่มเติม
15 พ.ค. 50 ขอเชิญนักกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 26 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ
14 พ.ค. 50 ประกาศการจองหอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1
11 พ.ค. 50 กำนหดการทำสัญญาผู้กู้ต่อเนื่อง (กยศ.) (สนามจันทร์)
10 พ.ค. 50 ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (วังท่าพระ)
02 พ.ค. 50 ประกาศรับสมัครร้านค้า
02 พ.ค. 50 ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้สิทธิ์อยู่หอพัก รอบ 2
27 เม.ย. 50 อึ้ง! การประเมินมหาวิทยาลัย
27 เม.ย. 50 ความเคลื่อนไหวกองกิจการนักศึกษา
26 เม.ย. 50 อบรมผู้อาสาสมัครกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 (ด่วน!!!!!!!)
26 เม.ย. 50 ขอขอบคุณเมจอร์โบว์ล
23 เม.ย. 50 วิสัยทัศน์ "การรับน้องประจำปี 2550"
23 เม.ย. 50 แผนที่ที่พักนักกีฬาบุคลากร ครั้ง 26 "ปากน้ำโพเกมส์"
20 เม.ย. 50 ส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9"
19 เม.ย. 50 ทุนการศึกษา ปี 2550
19 เม.ย. 50 กยศ. อุ้มนักศึกษา กรอ.
04 เม.ย. 50 วันพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2550
04 เม.ย. 50 ผลการประกวด Young Creative Award 2006
03 เม.ย. 50 โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี (กยศ.)
03 เม.ย. 50 การอภิปรายวิชการ ป.ป.ช.
03 เม.ย. 50 ประกาศกองทุน กยศ. นักศึกษาชั้นปีที่ 1
30 มี.ค. 50 เลือกตั้ง ส.ก.
29 มี.ค. 50 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ปี 50
27 มี.ค. 50 ประกวดสิ่งประดิษฐ์
26 มี.ค. 50 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาทุกด้าน ดาว์นโหลดไฟล์PDF ดาว์นโหลดไฟล์เวิร์ด
26 มี.ค. 50 เด็กกู้กรอ.ส่งเรียนต่อทุกคน
23 มี.ค. 50 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน
21 มี.ค. 50 การแข่งขันโต้วาทีสิ่งแวดล้อมระดับอุดมศึกษา
19 มี.ค. 50 ทำบัตรทองของโรงพยาบาล (สนามจันทร์)
19 มี.ค. 50 อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกิจการอวกาศ
15 มี.ค. 50 ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาล
15 มี.ค. 50 ฑูตนิสิตนักศึกษาเพื่อคุณธรรม
15 มี.ค. 50 รายชื่อผู้มีสิทธิอยู่หอพักชั้นปีที่ 1 ประจำปี 50
15 มี.ค. 50 รับเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
09 มี.ค. 50 ประกวดตราสัญลักษณ์"โครงการท่าจีน"
09 มี.ค. 50 ประกวดภาพถ่าย "ผลกระทบการดื่มแอลกอฮอล์"
09 มี.ค. 50 ชี้แจงการได้รับเงินกองทุนกรอ.ภาคการศึกษาที่ 2 ล่าช้า
09 มี.ค. 50 ขอเชิญ นศ.ส่งผลงานหนังสั้น
08 มี.ค. 50 เลื่อนงานมอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น
26 ก.พ. 50 โครงการสิงห์สร้างสรรค์ทีวี ปี2 (วังท่าพระ)(New)
26 ก.พ. 50 รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปี50 (New)
21 ก.พ. 50 การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ปาเป้า
20 ก.พ. 50 โครงการระบายสีแอร์บัส ระบัดใส ไทยแอร์เอเซีย
19 ก.พ. 50 รับสมัครตัวแทนนักศึกษาในกีฬามหาวิทยาลัยโลก
14 ก.พ. 50 การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน
14 ก.พ. 50ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการความสามารถพิเศษฯปี 50
13 ก.พ. 50 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
13 ก.พ. 50 ดนตรีในอุทยาน
09 ก.พ. 50 ร่วมบริจาคโลหิต
09 ก.พ. 50 มอส.รับสมัครอาสาสมัครรุ่นที่ 28
09 ก.พ. 50 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ปี 2550
06 ก.พ. 50 มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานเฉลิมพระเกียรติฯ
06 ก.พ. 50 โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ปี 50
06 ก.พ. 50 ประกาศรายชื่ออาสาสมัครกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007
02 ก.พ. 50 ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 34 "ราชพฤกษ์เกมส์"
01 ก.พ. 50 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปี 50
23 ม.ค. 50 รายชื่อผู้ลงสมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปี 50
17 ม.ค. 50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและผู้สอบได้โครงการฯปี 50
16 ม.ค. 50 โครงการ "ศึกษาดูงานภาคเอกชน" (วังท่าพระ)
16 ม.ค. 50 โครงการ "รู้เขาเรามั่นใจ รับประทานอย่างไร ไม่อายใคร" (วังท่าพระ)
16 ม.ค. 50 ร่วมสัมนาวิชาการ B2B School
16 ม.ค. 50 โครงการพันธมิตรพิพิธภัณฑ์
16 ม.ค. 50 กำหนดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ปี 50
15 ม.ค. 50 ถาม-ตอบ กรอ.และกยศ.
15 ม.ค. 50 รับสมัคร น.ศ เข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program
10 ม.ค. 50 CAREERLIBER 2007
10 ม.ค. 50 สอบ TOEIC
10 ม.ค. 50 การจองชุดครุยวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2549
08 ม.ค. 50 ประกาศ ทำความเข้าใจ กรอ.
08 ม.ค. 50 ประกาศ การเบิกจ่ายเงิน กรอ.
08 ม.ค. 50 สมัครนักศึกษาเข้าแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับชาติ
27 ธ.ค. 49 รับสมัครสโมสรนักศึกษา
22 ธ.ค. 49 ชมรมพุทธศาสตร์ ขอเชิญร่วมทำบุญปีใหม่
22 ธ.ค. 49 ชมรมพุทธศาสตร์ เชิญร่วมตักบาตรวันพุธ
21 ธ.ค. 49 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ อุปสมบทหมู่ 84 รูป ชิงทุนการศึกษา
20 ธ.ค. 49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการความสามารถพิเศษฯปี50
15 ธ.ค. 49 ตรวจสุขภาพบุคลากร วังท่าพระ และ สนง.อธิการบดีตลิ่งชัน
15 ธ.ค. 49 รับฟังการบรรยาย "โรคกระดูกพรุน"
15 ธ.ค. 49 ตรวจสุขภาพนักศึกษา วังท่าพระ และ สนง.อธิการบดีตลิ่งชัน
14 ธ.ค. 49 ประกวดสื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ชิงเงิน 200,000 บาท
14 ธ.ค. 49 เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา
28 พ.ย. 49 มหกรรมหัตถกรรมอาเซียน ครั้งที่ 1
28 พ.ย. 49 กำหนดฝึกภาคสนามของ นศท.(สนามจันทร์)
28 พ.ย. 49 กำหนดสอบความรู้ภาคทฤษฎีของ นศท. (สนามจันทร์)
23 พ.ย. 49 สมัครนักศึกษาฝึกงานที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
21 พ.ย. 49 งานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน 2550
21 พ.ย. 49 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป
21 พ.ย. 49 แนะแนวการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
21 พ.ย. 49 แนะแนวการศึกษาต่อโท-เอก
17 พ.ย. 49 แข่งขันชิงเงินรางวัล 400,000 บาท
16 พ.ย. 49 รับสมัครร้านค้าจำหน่ายสินค้าในงานดนตรีไทย
14 พ.ย. 49 สมัครนางแบบนิตยสาร her world
14 พ.ย. 49 SMA 2006
10 พ.ย. 49 ประกาศติดต่อลงชื่อในหนังสือยืนยันของ กรอ.(ICL)
09 พ.ย. 49 ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาปี 50
09 พ.ย. 49 ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือภัยน้ำท่วม
09 พ.ย. 49 โครงการร่วมสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาตนเองให้แก่คนตาบอดในชนบท
09 พ.ย. 49 มหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต ครั้งที่ 3
08 พ.ย. 49 ศิลปากรรวมใจ บริจาคโลหิต
08 พ.ย. 49 ประกาศรับบัตร เข้า - ออก มหาวิทยาลัย
07 พ.ย. 49 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการความสามารถพิเศษ
07 พ.ย. 49 Esso Challenge 2007 - Innovative Internship
03 พ.ย. 49 ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษฯปีการศึกษา 50
26 ต.ค. 49 ร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
20 ต.ค. 49 ประกาศ กู้ กรอ.
20 ต.ค. 49 ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์นานาชาติ ครั้งที่ 13
19 ต.ค. 49 SU Festival
19 ต.ค. 49 เปิดภัตตาคารวาแตล ม.ศิลปากร โดยวิทยาลัยนานาชาติ
19 ต.ค. 49 ประกวดเรียงความ มพส.
19 ต.ค. 49 สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8
19 ต.ค. 49 ป๋วยเสวนาคาร จัดกิจกรรม
19 ต.ค. 49 ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์นานาชาต ครั้งที่ 13
19 ต.ค. 49 โครงการจัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ 80พรรษา
19 ต.ค. 49 ประกวดตราสัญลักษณ์ครอบรอบ 40 ปี ส.อ.ท.
18 ต.ค. 49 เชิญชวนนักศึกษา เข้าค่ายประชาธิปไตย
13 ต.ค. 49 กำหนดการทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
13 ต.ค. 49 ประกวดงานเขี้น "นายอินทร์อะวอร์ด" ครั้งที่ 8
13 ต.ค. 49 เวลาเปิด-ปิด บริการสุขาโรงอาหาร
05 ต.ค. 49 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) บ. ไทยฟูจิซีร็อกซ์
05 ต.ค. 49 Bangkok Marathon 2006
03 ต.ค. 49 ช่วยเหลือนักศึกษาที่บ้านประสบอุทกภัย
03 ต.ค. 49 ประกาศรายชื่อโครงการความสามารถพิเศษฯ ปี 50
02 ต.ค. 49 ประกวดออกแบบเว็บไซต์ ชิงเงินรางวัล
28 ก.ย. 49 ทุนการเรียนภาษาจีนจำนวน 14 ทุน
28 ก.ย. 49 โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา
28 ก.ย. 49 รับสมัครนักศึกษาขอรับทุน
26 ก.ย. 49 รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ
26 ก.ย. 49 เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี !!!!!
26 ก.ย. 49 ขอผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารประจำการปี 2550
21 ก.ย. 49 เลื่อนการสัมภาษณ์ทุน "ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ"
13 ก.ย. 49 ประกาศรายชื่อ โครงการ VIP 2006
13 ก.ย. 49 รับนักศึกษาโครงการความสามารถพิเศษฯปี 50
12 ก.ย. 49 ประกาศการจัดการจราจรเข้า-ออก มหาวิทยาลัย
12 ก.ย. 49 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบขับขี่
11 ก.ย. 49 ประกาศทำแบบบันทึกขอกู้ ของ กรอ.
07 ก.ย. 49 โครงการ เขียนเป็นเล่ม เส้นทางสู่นายอินทร์อะวอร์ด
04 ก.ย. 49 จัดอันดับ 50 มหาลัย มธ.ประท้วง – ถอนตัว
01 ก.ย. 49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกมเพื่อการพัฒนา"
28 ส.ค. 49 โครงการ “MK Challenge Website Design Contest 2006”
28 ส.ค. 49 โครงการ Dr.Martens Photo Creative Contest
23 ส.ค. 49 มหกรรมการศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น
23 ส.ค. 49 โครงการ Smarh & It Friends by TRUE
23 ส.ค. 49 VIP'06 รับนักศึกษานักบริหาร
22 ส.ค. 49 นักศึกษาปี 1 ที่ยื่นกู้ กรอ. รับบัตร ATM
22 ส.ค. 49 รับนายแบบนางแบบนักศึกษาศิลปากร
18 ส.ค. 49 โครงการ M-150 DJ Creative 2006
18 ส.ค. 49 โครงการ Smart & IT Friends by True
17 ส.ค. 49 สยามโคโบต้าเชิญนิสิตนักศึกษาส่งโครงการชิงเงินรางวัล
16 ส.ค. 49 แจงโอนเงิน กยศ.ล่าช้า
09 ส.ค. 49 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
09 ส.ค. 49 ธรรมทัศนา สัญจรที่อยุธยา
03 ส.ค. 49 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินค่าครองชีพ
01 ส.ค. 49 สกอ.มั่นใจนักศึกษาได้กู้ กรอ.
01 ส.ค. 49 แจงเหตุโอนเงินกู้ "กรอ." ช้า
01 ส.ค. 49 ศาสนิกสัมพันธ์ : ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก
28 ก.ค. 49 ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
17 ก.ค. 49 ติดต่อรับเงินค่าหอพักที่ชำระเงินเกิน ด่วน!!!!!
14 ก.ค. 49 ชำระหนี้ กยศ.
07 ก.ค. 49 ประกวดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง
07 ก.ค. 49 โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์
05 ก.ค. 49 Junior Creative Awards 2006
05 ก.ค. 49 การประกวดโปสเตอร์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
05 ก.ค. 49 แข่งขันการออกแบบหมวกนิรภัย
05 ก.ค. 49 การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน
05 ก.ค. 49 งานประชันกลอนสด ครั้งที่ ๑๖
05 ก.ค. 49 การประกวดสัญลักษณ์งาน 72 ปี
05 ก.ค. 49 ทุนการศึกษาออสเตรเลีย
30 มิ.ย. 49 กรอ. รูปธรรม กับ การโฆษณา
30 มิ.ย. 49 ประกวดภาพยนตร์โฆษณา “จิตสำนึกเพื่อสาธารณะ”
26 มิ.ย. 49 ตำรวจมหาวิทยาลัย
22 มิ.ย. 49 โครงการประกวดนักสร้างสรรค์หัตถกรรมไทย
22 มิ.ย. 49โครงการรณรงค์เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
22 มิ.ย. 49 โครงการประกวดคำขวัญและบทความรณรงค์เพื่อความรักชาติ
22 มิ.ย. 49 โครงการนครหลวง อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ประจำปี ๒๕๔๙
22 มิ.ย. 49 โครงการ “ก้าวใหม่… ใฝ่รู้”
19 มิ.ย. 49 ขอเชิญร่วมประกวด การเขียนเรียงความต่อต้านยาเสพติด
19 มิ.ย. 49 ศิลปากรรักในหลวง รวมใจบริจาคโลหิต
16 มิ.ย. 49 พ่นรหัสรถจักรยาน
16 มิ.ย. 49 ประกาศด่วน นักศึกษาทุน ติดต่อด่วน
15 มิ.ย. 49 รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาปี 49 ครั้งที่ 2
15 มิ.ย. 49 บริจาคโลหิต ต่อชีวิตปวงประชา ครั้งที่ 3
15 มิ.ย. 49 ประกวดถ่ายภาพ Thai International Photo Contest 2006
15 มิ.ย. 49 การประกวดออกแบบเว็ปไซต์
15 มิ.ย. 49 การประกวดวงดนตรี Folk Song
15 มิ.ย. 49 ประกวดจัดทำวีดิทัศน์ราชทัณฑ์
15 มิ.ย. 49 กิจกรรมมือใหม่หัดทำดี (ปี2)
15 มิ.ย. 49 การแข่งขันหนุ่ยนต์ NU Robot Contest 2006
15 มิ.ย. 49 แข่งขันแกะสลัก “มหกรรมแกะสลักนานาชาติ ครั้งที่ 2”
15 มิ.ย. 49 งานปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี พ.ศ.2549
05 มิ.ย. 49 ประกาศรายชื่อ น.ศ. ได้สิทธิอยู่หอพัก(รอบ 2)
02 มิ.ย. 49 ประกาศรายชื่อ น.ศ. ได้สิทธิอยู่หอพัก
01 มิ.ย. 49 ขอเชิญร่วมประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้
01 มิ.ย. 49 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด “เมนูอ่อนหวาน”
01 มิ.ย. 49 ขอเชิญนักศึกษาโครงการฝึกอบรมนานาชาติ
01 มิ.ย. 49 ขอเชิญร่วมเสวนาเพื่อการจัดประกวดสุนทรพจน์ฯ
01 มิ.ย. 49 ขอเชิญนักศึกษา“การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนSOSนานาชาติ”
31 พ.ค. 49 ข้อมูลที่ควรทราบ เรื่อง (กรอ.)
29 พ.ค. 49 KPN Thailand Band Competition 2006
29 พ.ค. 49 นักศึกษาที่ประสบอุทกภัย
26 พ.ค. 49 แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์'49
26 พ.ค. 49 การรับน้องใหม่ปีการศึกษา'49
22 พ.ค. 49 กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 49
22 พ.ค. 49 กำหนดการปฐมนิเทศปี'49
22 พ.ค. 49 ประกาศรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร'49
17 พ.ค. 49 เลื่อนกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก49
16 พ.ค. 49 เชิญผู้นำนักศึกษาสัมมนา : มหาวิทยาลัยสีขาว
25 เม.ย. 49 สำนักงน ก.พ.ปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ปี 2549
20 เม.ย. 49 ขอเชิญร่วมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อสวท.)
19 เม.ย. 49 กำหนดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 (ยกเลิก)
18 เม.ย. 49 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ
17 เม.ย. 49 โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2549
17 เม.ย. 49 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
17 เม.ย. 49 หลักสูตรเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
17 เม.ย. 49 Singing Contest 2006
17 เม.ย. 49 Asiasoft Flash Games Contest 2006
11 เม.ย. 49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการความสามารถพิเศษฯ
10 เม.ย. 49 การรับสมัครร้านค้าใต้หอพัก ปีการศึกษา 2549
10 เม.ย. 49การรับสมัครร้านค้าโรงอาหารหอพักเพชรรัตน
07 เม.ย 49 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหารหม่อมหลวงปิ่นฯ
31 มี.ค. 49 โครงการประกวดแต่งแพลงเพื่อการเผยแพร่ประชาธิปไตย
30 มี.ค. 49 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2549 เข้าพักในหอพักนักศึกษา
27 มี.ค. 49 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าปี 49
21 มี.ค. 49 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษฯปีการศึกษา 2549
21 มี.ค. 49 Asiasoft Flash Games Contest 2006
21 มี.ค. 49 ประกวดโปสเตอร์รณรงค์ปลูกสำนึกความปลอดภัย
21 มี.ค. 49 โครงการ แข่งขันไอเดียหนังโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
07 มี.ค. 49 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง - เครื่องดื่ม วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2549
03 มี.ค. 49 รายชื่อนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรนักกิจกรรม
24 ก.พ. 49 รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2549
24 ก.พ. 49 กำหนดประกาศเกียรติคุณนักกิจกรรมและการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา
24 ก.พ. 49 การจัดหาธนาคารเพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคลากร
21 ก.พ. 49 สัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2549 เฉพาะผู้กู้ต่อเนื่อง
09 ก.พ. 49 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
09 ก.พ. 49 โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2549
06 ก.พ. 49 การประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์-พลังงาน-ยานยนต์ ครั้งที่ 2
27 ม.ค. 49 ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ
25 ม.ค. 49 วันศิลปากรพบผู้ประกอบการ
25 ม.ค. 49 ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต
25 ม.ค. 49 โครงการ IFP เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2549
11 ม.ค. 49 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปี 2549
09 ม.ค. 49 ตรวจสุขภาพประจำปี 2549 บุคลากร
09 ม.ค. 49 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เอกซเรย์ปอด-หัวใจ
05 ม.ค. 49 กำหนดการ สั่งจองชุดครุยพร้อมชำระเงินชุดครุยวิทยฐานะ สูทสากลนิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2548
30 ธ.ค. 48 การจองชุดครุยวิทยฐานะและสูทสา่กลนิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548
30 ธ.ค. 48 รับสมัครนักศึกษาโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายต่อเนื่อง
ประจำปีการศึกษา 2549 (วังท่าพระ)

30 ธ.ค. 48 กำหนดการฝึกภาคสนามของ นศท. ประจำปีการศึกษา 2548
30 ธ.ค. 48 โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะและดนตรี 2549
27 ธ.ค. 48 ประกาศการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 1)
20 ธ.ค. 48 ประกาศรับโครงการความสามารถพิเศษ ฯ เพิ่มเติม
14 ธ.ค. 48 การทำบัตรทอง 30 บาทโรงพยาบาลศิริราช
08 ธ.ค. 48 ขอเชิญอบรม "พัฒนาบุคลิกภาพก่อนไปสมัครงาน"
08 ธ.ค. 48 ขอเชิญร่วมงาน Careerliber
08 ธ.ค. 48 ตารางการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม
25 พ.ย. 48 สอบ TOEIC
18 พ.ย. 48 อบรมแต่งหน้าและเทคนิคการสมัครงาน
08 พ.ย. 48 ประกาศรับโครงการความสามารถพิเศษ ฯ
04 พ.ย. 48 ขอเชิญนักศึกษาทุน
02 พ.ย. 48 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
01 พ.ย. 48 ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิต
27 ต.ค. 48 ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2548
25 ต.ค. 48 ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารปี49
19 ต.ค. 48 โครงการ Su Festival ครั้งที่ 1
11 ต.ค. 48 รับสมัครงาน
11 ต.ค. 48 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา 1/2548
15 ก.ย. 48 รับสมัคร Volunteer
14 ก.ย. 48 ยื่นคำร้องขออยู่หอพักในปีการศึกษา 2549
25 ส.ค. 48 ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
18 ส.ค. 48 นักศึกษาที่จำเป็นต้องกู้เงินเรียน
15 ส.ค. 48 รับสมัครนักศึกษาโครงการรณรงค์เมาไม่ขับ
03 ส.ค. 48 โครงการเส้นทางความก้าวหน้า สู่โลกทรรศน์นักบริหาร
03 ส.ค. 48 โครงการ Smart by True
28 ก.ค. 48 ฟังแนะแนวการศึกษาต่อ / ทำงานในอเมริกา
28 ก.ค. 48 กำหนดการสัมนาอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ SML
28 ก.ค. 48 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษา โครงการ SML
28 ก.ค. 48 ประกาศรายชื่อกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2548
20 ก.ค. 48 KPN Award Thailand Singing Contest 2005
20 ก.ค. 48 บีพีบี ไทยยิบซั่ม กันร้อนให้หนู 48
20 ก.ค. 48 ธรรมทัศนา สัญจรพระนครศรีอยุยธยา
20 ก.ค. 48 แข่งขันกีฬาบัณฑิตอุดมคติไทย สวนสนประดิภัทร
06 ก.ค. 48 ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความสามารถพิเศษ
27 มิ.ย. 48 โครงการเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
22 มิ.ย. 48 การทำบัตรสมาชิกห้องออกกำลังกาย
15 มิ.ย. 48 โครงการ Smart by True
13 มิ.ย. 48การจัดกิจกรรมรับน้องจาก สกอ.
06 มิ.ย. 48โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2548
06 มิ.ย. 48โครงการฝึกงานกับฝ่ายการศึกษา บริติช เคานซิล
01 มิ.ย. 48 รับสมัครนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุน (กยศ.) เข้าร่วมสัมมนา
01 มิ.ย. 48 ผังการเดินรับพระราชทานปริญญาบัตร
25 พ.ค. 48 การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2547
24 พ.ค. 48 บริจาคโลหิต ต่อชีวิตประชา(วังท่าพระ)
21 พ.ค. 48 สมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารปี48
20 พ.ค. 48 รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ปี 2548 (ครั้งที่ 2)
19 พ.ค. 48ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับสิทธิ์อยู่หอพัก
19 พ.ค. 48กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2548
16 พ.ค. 48การรับชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากล ประจำปีการศึกษา 2547
24 มี.ค. 48 ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศเรียนรู้ร่วมกันฯ ปี2548
21 มี.ค. 48 กำหนดวันที่แพทย์มาให้บริการ มศก. วังท่าพระ
10 มี.ค. 48 โครงการเยาวชนอาสาสมัคร (We Volanter)
22 ก.พ. 48 รายชื่อนักศึกษาโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน  ปี 48
17 ก.พ. 48 รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม48
11ก.พ. 48 Leadership Development Program
11ก.พ. 48 ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ กีฬา ศิลปะและดนตร
05 ก.พ. 48 ขอเชิญนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
01 ก.พ. 48 ค้นหาดีเจกับ 95.5 Virgin Hitz
28 ม.ค. 48 ขอเชิญนักกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย (สุรนารีเกมส์)
28 ม.ค. 48 วันนัดพบแรงงาน
28 ม.ค. 48 บริจาคโลหิต
27 ม.ค. 48 โรงพยาบาลนครปฐมบริการทันตกรรม
26 ม.ค. 48 การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
24 ม.ค. 48 นักศึกษา ม. ศิลปากร วังท่าพระที่ประสงค์เปลี่ยนบัตรทอง
21 ม.ค. 48 การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2548
21 ม.ค. 48 กำหนดการจัดสรรทุนการศึกษาโครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี
20 ม.ค. 48 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความสามารถพิเศษ
20 ม.ค. 48 ใบตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โครงการความสามารถพิเศษ
19 ม.ค. 48 เชิญร่วมเตรียมความพร้อมบัณฑิตใหม่
18 ม.ค. 48 ประชุมนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคน
05 ม.ค. 48 เลือกตั้งกรรมการบริหารสโมสรฯ ปี 2548
30 ธ.ค. 47 กำหนดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2548
17 ธ.ค. 47 ตรวจสุขภาพนักศึกษา
15 ธ.ค. 47 รายชื่อผู้สิทธ์สอบโครงการความสามารถพิเศษ (เพิ่มเติม)
15 ธ.ค. 47 กำหนดการคัดเลือกโครงการความสามารถพิเศษ
14 ธ.ค. 47รายชื่อผู้สิทธ์สอบโครงการความสามารถพิเศษ
14 ธ.ค. 47 รายชื่อรับสมุดบัญชี
03 ธ.ค. 47 ทับแก้วไนท์บาซาร์
01 ธ.ค. 47 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2547
30 พ.ย. 47 ร่วมเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพบัณฑิตใหม่
29 พ.ย. 47 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ
26 พ.ย. 47 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง นักศึกษา
26 พ.ย. 47 เรื่องร่วมใจพับนกกระดาษ
26 พ.ย. 47 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพบก
24 พ.ย. 47 โครงการประเพณีลอยกระทง
15 พ.ย. 47ขอเชิญน.ศ.ปี4และชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จร่วมเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพบัณฑิตใหม่
9 พ.ย. 47 ประกาศรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
8 พ.ย. 47 เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ(NEW)
8 พ.ย. 47 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาทหาร(NEW)
4 พ.ย. 47 ร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (NEW)
28 ต.ค. 47 โครงการผู้นำแห่งอนาคต
26 ต.ค. 47 รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา
21ต.ค. 47 คณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จัดประกวดเรียงความ
06 ต.ค. 47 ตรวจสุขภาพประจำปี 2547 วังท่าพระและตลิ่งชัน
06 ต.ค. 47 ประกาศโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถกีฬา ศิลป ดนตรี48
29 ก.ย.47 ปิดเทอมนี้มีค่ายพัฒนาตน
27 ก.ย. 47 ประกาศรายชื่อนักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษา รอบ 3
20 ก.ย.47 ประกาศขอผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหาร2548
17 ก.ย. 47 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารอบ 3
16 ก.ย. 47 วิธีการเบิกประกันอุบัติเหตุ 2547
3 ก.ย. 47 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา47
30 ส.ค. 47 ประกาศรายชื่อ น.ศ. ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมรอบ 2 ปีการศึกษา 2547
13 ส.ค. 47 ประกาศรายชื่อ นศ. ที่ได้กู้ยืมเงิน 2547 (เพิ่มเติม)
10 ส.ค. 47 ประกาศรายชื่อ นศ. ที่ได้กู้ยืมเงิน 2547
28 ก.ค. 47 ประกาศรายชื่อ น.ศ. ขอกู้ยืมเกินหลักสูตร
20 ก.ค. 47 รถ ปอ.1สาย 997 บริการในรับปริญญาบัตร
2 ก.ค. 47 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการนักศึกษากองทุนฯดีเด่นประจำปี47
2 ก.ค. 47 ด่วน..!......รับสมัครนักศึกษาร่วมเล่นกีฬา
2 ก.ค. 47 ประกาศ.....(ปฏิทินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 47)
28 มิ.ย. 47 ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
25 มิ.ย. 47 ประกาศรับสมัครน.ศ.เป็นคณะกรรมการนับคะแนน
25 มิ.ย. 47 ประกาศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
24 มิ.ย. 47 ประกาศพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2546
24 มิ.ย. 47 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
23 มิ.ย. 47 ด่วน..เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
15 มิ.ย. 47 ประกาศนักศึกษาทุนการศึกษา47
24 พ.ค.47 โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬา ประกาศเข้ารับการอบรมเป็นผู้ตัดสินกีฬา
24 พ.ค. 47 กำหนดการปฐมนิเทศ47กองกิจการนักศึกษา
18 พ.ค. 47 ประกาศรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร47
04 พ.ค. 47 รับสมัครงาน นศ.เงินกู้
26 เม.ย. 47 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
22 เม.ย. 47 มหกรรมสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาคตะวันตก
9 เม.ย. 47 ผลการพิจารณาการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ“เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันตก”
27 มี.ค. 47 รายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน ปี 2547 กลุ่มภูมิภาคตะวันตก (หอพัก)
23 มี.ค. 47 โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน มีเสื้อยืดโปโลให้คนละ 2 ตัว , ย่าม 1 ใบ แจกให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในวันปฐมนิเทศ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 มี.ค. 47 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มภูมิภาคตะวันตก
27 ก.พ. 47 ข่าวสารจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
27 ก.พ. 47 รายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน ปี 2547 กลุ่มภูมิภาคตะวันตก | ข้อปฏิบัติตน
20 ก.พ. 47 นักศึกษาที่ประสงค์เปลี่ยนบัตร (โครงการ30บาท รักษาทุกโรค)
13 ก.พ. 47 นักศึกษาที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน ปี 2547 ให้มาสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้
9 ก.พ. 47 กำหนดการทำสัญญาผู้กู้ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2547
9 ก.พ. 47 ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2547
4 ก.พ. 47 ประกาศขอหอพักนศ.ใหม่(ชาย) ที่ได้รับสิทธิ เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2547 ต้องการยื่อนคำร้องขอเข้าอยู่หอพัก ให้มายื่นคำร้องขออยู่หอพักประมาณกลางเดือนพ.ค. 2547 สำหรับวันที่แน่นอนทางหอพักจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
4 ก.พ. 47 ขอเชิญส่งคำขวัญและตราสัญลักษณ์ เข้าประกวด "เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันตก"
3 ก.พ. 47 โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรสร้างชุมชน ประจำปี 2547
12 ธ.ค. 46 การสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะและชุดสากลนิยม
12 ธ.ค. 46 โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2547
11 ธ.ค. 46 กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
12 พ.ย. 46 ประกาศ เรื่อง การงดให้บริการในระบบงานของธนาคาร
15 ต.ค. 46 นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2546 ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องชำระเงิน งานคลัง ฯ จะหักโอนทางบัญชี
9 ก.ย. 46 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน รอบ 2 ปีการศึกษา 2546 (กู้ใหม่)

3 ก.ย. 46 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนบูรณาการการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก ปี 2547
21 ส.ค. 46 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2546
19 ส.ค. 46 การดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546
19 มิ.ย. 46 ข่าว...โครงการปลูกสำนึก ฝึกการค้า

10 มิ.ย. 46 เกี่ยวกับทุนการศึกษา

 

กลับไปด้านบน^

 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ครบรอบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


หากมีข้อแนะนำหรือติชม หรือความคิดเห็นต่างๆ
กรุณาส่งอีเมล์มาที่ kongkit2002@yahoo.com